‘Ergert u zich eigenlijk aan de files?’ ‘Helemaal niet. Ik zeg altijd: files zijn mijn bondgenoot. (lacht) Ik ben wellicht de enige die durft te zeggen: 'Laat de file maar staan!' Pas wanneer ze onmenselijk lang worden, zullen we bereid zijn om ons gedrag te veranderen. Want dat is wat we het meest nodig hebben: gedragsverandering. Kom niet af met een verbreding van de Brusselse Ring of de Oosterweelverbinding. Dat zijn ideeën uit de jaren ‘60.’  
Willy Miermans in een interview met Het Laatste Nieuws, 2017-01-07 Waar we wonen en werken bepalen hoe we ons verplaatsen. Ook infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte hebben daar een invloed op. We kiezen voor fiets, auto, trein en creëren gewoontes zonder dat we het goed beseffen. 
 
Deze lezing met professor-emeritus Willy Miermans zet ons op scherp! Mobiliteit gaat veel verder dan al of niet autorijden. Het raakt ieder van ons in de portemonnee, gezondheid en gewoonten. Iedereen heeft ermee te maken, iedereen is ‘expert’. Willy Miermans laat ons nadenken over het effect van ons verplaatsingsgedrag en de daarmee verbonden levenskwaliteit. Uiteraard komt ook de aangekondigde trambus, aan bod én er is ruimte voor discussie. Willy Miermans, geboren en getogen in het Maasland, is socioloog-verkeerskundige. Hij doceerde Verkeerskunde en Verkeerssociologie aan de Universiteit Hasselt, Sociale Verkeerskunde aan PCVO Limburg en Woonecologie aan de Universiteit Hasselt. 
Quand ?
Prix
Tarif de base: 12 EUR
: 8 EUR
: 10 EUR
Ou ?
Koninginnelaan 42
3630 Maasmechelen (Eisden-Tuinwijk)
Organisateur
CC Maasmechelen